برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مدیریت بهداشتی پرورش ماهی در قفس
1397-09-20 14:00-16:00
سالن شماره 2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران 30
500,000 ریال
6 دکتر سپهداری، دکتر ذریه زهرا، دکتر قیاسی، دکتر مهرابی، دکتر شریف پور، دکتر قاسمی
2 مدیریت آبزی پروری در قفس
1397-09-20 14:00-16:00
سالن شماره 1 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران 30
500,000 ریال
5 دکتر حافظیه، دکتر فارابی، دکتر خرمیان، مهندس رحیمی، دکتر خسروی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.