برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 بهداشت و بیماریهای ماهیان در قفس
1397-09-20 15:00-16:30
20
500,000 ریال
0
2 مدیریت پرورش ماهی در قفس
1397-09-20 16:00-17:30
20
500,000 ریال
0
3 وضعیت زیست محیطی پیرامون قفس
1397-09-21 11:00-12:30
20
500,000 ریال
0
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.