1- اسامی کمیته علمی دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)
2- اسامی کمیته علمی دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور (دانشگاه مازندران)
3- اسامی کمیته علمی دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور (دانشگاه گیلان)

1- اسامی کمیته علمی دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) upردیف


نام و نام خانوادگی


رشته تحصیلی


مقطع تحصیلی


رتبه علمی


1


رسول قربانی


شیلات


دکترای تخصصی


دانشیار


2


محمد مازندرانی


تکثیر و پرورش

   

3


محمد سوداگر


تکثیر و پرورش

   

4


ولی اله جعفری


تکثیر و پرورش

   

5


علی شعبانی


تکثیر و پرورش

   

6


عباسعلی حاجی بگلو


تکثیر و پرورش

   

7


حامد پاک نژاد


تکثیر و پرورش

   

8


سید عباس حسینی


تولید و بهره برداری


 

 

9


علی اکبر هدایتی


ولید و بهره برداری

   

10


سعید گرگین


تولید و بهره برداری

   

11


سید یوسف پیمبری


تولید و بهره برداری

   

12


سید مهدی اجاق


فراوری محصولات شیلاتی

   

13


علیرضا عالیشاهی


فراوری محصولات شیلاتی

   

14


بهاره شعبانپور


فراوری محصولات شیلاتی

   

15


پرستو پور عاشوری


فراوری محصولات شیلاتی

   

16


معظمه کردجزی


فراوری محصولات شیلاتی

   

17


افشین عادلی


فراوری محصولات شیلاتی

   
2- اسامی کمیته علمی دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور (دانشگاه مازندران) up
ردیفنام و نام خانوادگیرشتهتحصیلاترتبه علمی1عبدالصمد کرامتتکثیر و پرورش آبزیان  2حسین اورجیتکثیر و پرورش آبزیان  3ابوالقاسم اسماعیلی فریدونیتکثیر و پرورش آبزیان  4فرید فیروزبخشتکثیر و پرورش آبزیان  5سکینه یگانهتکثیر و پرورش آبزیان  6حسین رحمانیبوم شناسی آبزیان  7محمد کاظم خالصیبوم شناسی آبزیان  8سارا حق پرستبوم شناسی آبزیان  9سید علی جعفرپورفرآوری محصولات شیلاتی  10مینا اسماعیلیفرآوری محصولات شیلاتی  11عبدالعلی موحدنیا   12محمد اکبری نسب   

3- اسامی کمیته علمی دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور (دانشگاه گیلان) up

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

تحصیلات

رتبه علمی

1

میر مسعود ستاری

تغذیه آبزیان

 

 

2

اسحق زکی پور

فراوری محصولات شیلاتی

 

 

3

حمید علاف نویریان

تغذیه آبزیان

 

 

4

حامد موسوی ثابت

بوم شناسی

 

 

5

جاوید ایمانپور نمین

بوم شناسی

 

 

6

مسعودسجادی

بوم شناسی ماهی شناسی

 

 

7

آریا باباخانی

فراوری محصولات شیلاتی

 

 

8

هانیه رستم زاد

فراوری محصولات شیلاتی

 

 

9

بهرام فلاحتکار

تکثیر و پرورش آبزیان