کلیه علاقه مندان به ارائه مقاله و یا حضور در همایش میتوانند از طریق منوی عضویت ، در سامانه ثبت نام کرده و نسبت به تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی خود اقدام نمایند. ثبت نام در سامانه به منزله ثبت نام در همایش نمیباشد و اعضای محترم میبایست نسبت به واریز وجه شرکت در همایش و ارسال تصویر فیش واریزی از طریق سامانه اقدام نمایند تا پس از تایید، کارت شرکت در همایش صادر گردد.

نویسندگان محترم مقاله میتوانند پس از تایید و پذیرش مقاله در همایش، نسبت به واریز مبلغ مورد نظر به شماره حساب 0107223119005 و یا شماره کارت 6037991899675890 بنام تمرکز وجوه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، نزد بانک ملی ایران، اقدام و تصویر فیش واریزی را در سامانه بارگزاری نمایند.

برای افرادی که بصورت غیر حضوری اقدام به ثبت نام کرده اند گواهی ارائه مقاله همانند سایر شرکت کنندگان صادر میشود.

آن دسته از عزیزانی که تمایل به ارایه بیش از یک مقاله را دارند میتوانند با واریز 300 هزار ریال به ازائ هر مقاله تا سقف 5 مقاله در این همایش مشارکت داشته باشند.

 

*شرکت در همایش برای اعضای محترم کمیته علمی که در سامانه ثبت نام شده اند بصورت رایگان میباشد.*