آینده توسعه آبزی پروری در ایران با توجه به بحران آب شیرین و تغییرات اقلیم حاصل از گرمایش زمین، معطوف به استفاده از آب های شور و لب شور دریا است. کشورایران با دارا بودن 900 کیلومتر ساحل آبی در شمال و 1200 کیلومتر ساحل آبی در جنوب و نیز وجود گونه های ماهیان اقتصادی و منحصر به فرد نظیر ماهیان خاویاری، ماهی آزاد، ماهی سفید، ماهی سوف، ماهی قزل آلا در شمال و هامورماهیان، ماهی سیبس، ماهی سیم دریایی و تن ماهیان در جنوب، میتواند نقش مهمی را در تهیه و تولید پروتئین آبزیان در منابع آبی دریایی ایفاءنماید. از طرفی توسعه پایدار آبزی پروری دریایی نیاز به برنامه ریزی های مدیریت محیط زیست (EMPs) از طریق ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) و یا ارزیابی استراتژیک محیطی (SEA) به همراه استفاده از دانش و تکنولوژی جدید را دارد. در این راستا دومین همایش ملی " آبزی پروری دریایی و محیط های  محصور" خواهان ایجاد فضایی مناسب برای تبادل اطلاعات و دستاوردهای پژوهشی اساتید و محققین عزیز کشور است. مفتخریـم بـا بـرگـزاری این همایـش طـی روزهای 20 و 21 ماه آذر1397 در استان مـازنـدران وپژوهشکده اکولوژی دریای خزر، میزبان اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی و مراکزپژوهشی، سازمانهای مردم نهاد و کارشناسان ذیربط سراسر کشور باشیم و اطمینان داریم که با حضور پـر شور تمامی صاحبنظران این حوزه، این همایش بزرگ علمی به بهترین و مؤثرترین شکل ممکن برگزارخواهدگردید.