1- شرکت در همایش برای اعضای محترم کمیته علمی که در سامانه ثبت نام کرده اند بصورت رایگان میباشد.

2- شرکت کنندگان محترم دومین همایش آبزی پروری دریایی و محیطهای محصور میتوانند با دریافت معرفی نامه از دبیرخانه همایش جهت اسکان در هتل اسرم ساری از 20% تخفیف اقامت و همچنین صبحانه رایگان برخوردار شوند.

آدرس هتل اسرم: ساری، میدان هلال احمر، ابتدای کمربندی شرقی