آینده توسعه آبزی پروری در ایران با توجه به بحران آب شیرین و تغییرات جهانی آب و هوا ، معطوف به استفاده از آب های شور و لب شور دریا است. پرورش ماهی در محیط محصور (قفس) به عنوان یکی از روش های منتخب در آبزی پروری دریایی محسوب می­شود. در این راستا پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در نظر دارد دومین همایش ملی تحت عنوان " آبزی پروری دریایی و محیط های محصور" را طی روزهای 20 و 21 آذرماه سال1397در استان مازندران برگزار نماید. 


 

*شرکت در همایش برای اعضای محترم کمیته علمی که در سامانه ثبت نام شده اند بصورت رایگان میباشد.*

از آنجاییکه صدور گواهینامه ارایه مقاله و شرکت در همایش ملزم به پرداخت هزینه میباشد لذا از کلیه شرکت کنندگانی که مقالات آنها داوری و پذیرفته شده است ولی تا کنون موفق به پرداخت هزینه نشده اند خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به انجام این امر اقدام و تصویر فیش واریزی را در قسمت فرم ثبت نام همایش بارگزاری نمایند.

 


اخبار بیشتر »