برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 وضعیت زیست محیطی پیرامون قفس
1397-09-21 11:00-12:30
20
500,000 ریال
0
2 بهداشت و بیماریهای ماهیان در قفس
1397-09-20 15:00-16:30
20
500,000 ریال
0
3 مدیریت پرورش ماهی در قفس
1397-09-20 16:00-17:30
20
500,000 ریال
0